≡ Menu

Kurs Pilota Wycieczek METODĄ BLENDED LEARNING

KURS PILOTÓW WYCIECZEK
METODĄ BLENDED LEARNING
Wykład – Warsztaty – Wyjazd

CEL KURSU

Po ukończeniu szkolenia kursant powinien mieć podstawową teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu obsługi ruchu turystycznego
Po ukończeniu szkolenia kursant powinien być profesjonalnym pilotem wycieczek

SZKOLENIE OBEJMUJE

58 godzin wykładów dostępnych na platformie e-learningowej z nagranymi materiałami szkoleniowymi obejmujących następującą tematykę:

 1. Praca pilota w świetle obowiązujących przepisów prawnych
 2. Specyfika obsługi grup turystycznych – przygotowanie, realizacja, rozliczeni
 3. Czynności pilota wycieczek na lotnisku, w porcie morskim, na dworcu kolejowym, w autokarze
 4. Współpraca z dostawcami usług
 5. Umiejętności psychospołeczne, prezentacyjne, logistyczne
 6. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych
 7. Bezpieczeństwo, profilaktyka, ochrona zdrowia i higiena w turystyce
 8. Procedury postępowania w obsłudze ruchu turystycznego
 9. Specyfika pracy pilota w różnych krajach

8 godzin warsztatów dotyczących:

 • doboru form wypowiedzi do sytuacji i odbiorców;
 • kierowania uwagą słuchaczy;
 • planowania trasy z uwzględnieniem punktów programu;
 • techniki zwiedzania miasta;
 • pracy z mapą i orientacją w terenie;
 • form i zasad interpretacji dziedzictwa kulturowego, scenariuszy interpretacji dla wybranych miejsc i tematów;
 • rozwiązywania konfliktów;
 • współpracy z kadrą turystyczną.

Warsztaty zakończy analiza najczęściej popełnianych błędów przez pilotów wycieczek podczas pracy.

ZAJĘCIA TERENOWE jednodniowa wycieczka autokarowa, w której ćwiczone będą:

 1. umiejętności prezentacyjne
 2. umiejętności logistyczne
 3. umiejętności krajoznawcze

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym sprawdzającym wiedzę uczestników nabytą podczas kursu. Osoby, które pomyślnie zdadzą egzamin, otrzymają certyfikat ukończenia kursu, potwierdzający wiedzę z zakresu powyższego programu sygnowanego przez Uczelnię oraz identyfikator pilota wycieczek.

METODY STOSOWANE W SZKOLENIU

 1. Wykłady multimedialne
 2. Wykłady interaktywne
 3. Modelowanie zachowania
 4. Ćwiczenia grupowe
 5. Techniki kreatywne
 6. Case study.

KADRA KURSU

Stanowią wysokiej klasy specjaliści – czynni piloci wycieczek z wieloletnią praktyką, pracujący w najlepszych biurach podróży i obsługujący wyjazdy różnego typu zarówno w ruchu krajowym, jak i zagranicznym , wykładowcy wyższych uczelni z zakresu turystyki i rekreacji, podróżnicy, a przede wszystkim pasjonaci turystyki.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UDZIAŁU W KURSIE

Przygotowanie do profesjonalnej pracy pilota wycieczek, oparte na wiedzy teoretycznej przekazywanej przez specjalistów, wykładowców akademickich z zakresu Turystyki i Rekreacji oraz umiejętnościach praktycznej obsługi ruchu turystycznego dzięki warsztatom z udziałem doświadczonych pilotów -trenerów .

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Dla wszystkich którzy poprzez swoją pracę chcą pokazać innym piękno świata i spełniają wymogi prawne:

Zgodnie z nowymi przepisami pilotem wycieczek może być osoba, która:

 1. ukończyła 18 lat
 2. nie była karana za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek
 3. posiada wykształcenie średnie

Podstawy prawne: USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów DU z dnia 23.07.2013, poz.

CENA KURSU

840 zł od uczestnika
(z zastrzeżeniem, że kurs odbędzie się pod warunkiem zebrania grupy min. 12 uczestników)

KURS OBEJMUJE:

 • 76 godzin szkoleń:
  zajęcia teoretyczne – 58 godzin (zawarte na platformie)
  warsztaty – 8 godzin (w siedzibie Uczelni)
  wycieczka szkoleniowa, autokarowa – 10 godzin
 • Materiały szkoleniowe – Podręcznik dla pilotów wycieczek w formie e-booka. (ponad 400 stron)
 • Wewnętrzny egzamin końcowy
 • Certyfikat i identyfikator pilota wycieczek asygnowany przez Uczelnię.

KONTAKT

Jeżeli masz pytania związane z organizacją kursu, skontaktuj się z Waldemarem Ałdasiem:

 • Telofon kom. 604 447 504 (godz. 9.00 – 18.00, oprócz niedziel).

ZAPISZ SIĘ NA KURS

Temat kursu: Kurs Pilotów Wycieczek metodą BLENDED LEARNING

Kurs Pedagogiczny Zapisy

Cena: 840 zł

UWAGA! Zapisy trwają Zapisz się wstępnie na kurs – do niczego to nie zobowiązuje. Dostaniesz od nas więcej informacji.

Do góry ^