≡ Menu

Kurs Pilota Wycieczek Krajowych i Zagranicznych

Kurs Pilota Wycieczek przez Internet

Pilot wycieczek to interesujący zawód z przyszłością, który pozwoli Ci spełniać swoje marzenia o podróżowaniu.

pttkKurs zakończy się  uzyskaniem Zaświadczenia Ministerstwa Edukacji Narodowej  potwierdzającym zdobytą wiedzę i przygotowanie do wykonywania zawodu Pilota Wycieczek Krajowych i Zagranicznych oraz Przewodnika Turystycznego.

Uczestnicy otrzymają również Certyfikat Fundacji Amicorum poświadczający zdobyte kompetencje. Dodatkowo osobny zestaw dokumentów dla Przewodnika Turystycznego.

Kurs ten umożliwi Ci poznanie zawodu Pilota wycieczek zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Uczestnictwo w Kursie pozwoli Ci  poznać tajniki tej profesji, dzięki czemu masz możliwość połączenia pasji z pracą zawodową. Certyfikat Przewodnika Turystycznego, pomoże Ci rozpocząć przygodę w swoim regionie współpracując z miejscowymi biurami podróży.

Odpłatność za Kurs wynosi 960 zł

Opłata obejmuje: wszystkie zajęcia teoretyczne, wizytacje i ćwiczenia praktyczne: wycieczki piesze i autokarowa,  ubezpieczenie NNW na czas trwania kursu, wykładowców instruktorów przewodnictwa i pilotów wycieczek

Kurs jest adresowany do:

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

 • Dotyczące turystyki w Polsce i na świecie
 • Wiedza o Polsce i świecie współczesnym
 • Obsługa ruchu turystycznego
  • Geografia turystyczna Polski i Europy
  • Historia kultury i sztuki
  • Historia, geografia i ciekawostki turystyczne
  • Przepisy prawne w turystyce i ubezpieczeniach turystycznych
  • Bezpieczeństwo, profilaktyka i ochrona zdrowia, higiena w turystyce
  • Współpraca pilota z grupą

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

 • Techniki zwiedzania miasta, obiektów muzealnych, obiektów sakralnych przez pilota z grupą
 • Współpraca pilota wycieczek krajowych z przewodnikiem górskim
 • Zapoznanie się z obowiązkami pilota wycieczek zagranicznych przy wylocie i przylocie grupy procedury (check-in and check-out)
 • Zapoznanie się z obowiązkami pilota wycieczek zagranicznych w sytuacjach awaryjnych na lotnisku (zagubienie bagażu itp.)
 • Zadania pilota wycieczek zagranicznych podczas odprawy granicznej, kwaterowania, realizacji programu dodatkowego
 • Symulacja rozmów pilota wycieczek z przedstawicielami władz, administracji, służby zdrowia
 • Ćwiczenie zachowań pilota wycieczek zagranicznych i przewodnika w sprawie udzielenia informacji o zaistniałym wypadku
 • Symulacja rozmów pilota i rezydenta w sytuacji wymagającej pomocy zewnętrznej,
 • Przygotowanie pilota do obsługi pierwszej imprezy turystycznej (teczka grupy i teczka pilota)
 • Kurs wystąpień publicznych praca z mikrofonem
 • Rozwiązywanie przez pilota i przewodnika sytuacji trudnych
 • Praca z  „trudnym uczestnikiem wycieczki”
 • Współpraca Przewodnika Turystycznego z regionalnymi biurami podróży
 • Praktyczne wykorzystanie materiałów pomocniczych (praca z planem, mapą, atlasem, przewodnikiem turystycznym)

Jakie warunki muszę spełniać formalnie aby rozpocząć kurs?

 • ukończone 18 lat
 • niekaralność za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań pilota wycieczek;
 • wykształcenie średnie.

Co daje ukończenie tego Kursu?

Czego dowiesz się na kursie?

 • O podstawach pracy pilota
 • O obsłudze ruchu turystycznego
 • O przepisach prawnych w turystyce i ubezpieczeniu turystycznym
 • O tym jak być profesjonalnym pilotem wycieczek
 • O zarządzaniu i pracy z grupą turystyczną
 • O współpracy z dostawcami usług
 • O kwestii „Pilot jako przewodnik”
 • O pracy i rozwoju zawodowym
 • O sytuacjach awaryjnych
 • O bezpieczeństwie, profilaktyce, ochronie zdrowia i higienie w turystyce
 • O procedurach postępowania w obsłudze ruchu turystycznego

 Oto zaświadczenie i identyfikator, jaki od nas otrzymasz:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu pilotów wycieczek
Zaświadczenie o ukończeniu kursu pilotów wycieczek

Co zrobić aby zapisać się na Kurs?

1. Kliknij w „Zapisz się na kurs”
2. Wypełnij dane do kursu
3. Kliknij w „Przejdź do płatności”
4. Wybierz metodę płatności i kliknij „Płacę”
5. Po opłaceniu na twój e-mail przyjdzie potwierdzenie zapłaty
6. Przed rozpoczęciem kursu otrzymasz e-maila z informacjami.
7. Zacznij szkolenie. Na końcu podasz dane potrzebne do wystawienia Zaświadczenia.

Wystawiamy:

1. Zaświadczenie o ukończenia kursu. Zaświadczenie jest bezterminowe i akceptowane na terenie całego kraju.
2. Zaświadczenie zostanie wysłane do Ciebie listem poleconym Pocztą Polską.

Zwroty i reklamacje

Motto: Klient musi być zadowolony. Nieporozumienia wykluczone „Regulamin Firmy Portretowej” S. I. Witkiewicz W-wa 1928 Zwrot wpłaconej kwoty w wypadku:

 • niezadowolenia z przebiegu Kursu Pilota Wycieczek,
 • niemożliwości wzięcia udziału z przyczyn losowych.

Skontaktuj się z nami i podaj konto na które mamy zwrócić pieniądze.

Podstawa prawna, na podstawie której zorganizowany jest kurs pilotów wycieczek

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania

Sprawy organizacyjne, kontakt

Jeżeli masz pytania związane z organizacją kursu, skontaktuj się z Piotrem Bogusem

Zapisz się na kurs

Temat kursu: Kurs Pilota Wycieczek metodą e-learningową

Kurs Pedagogiczny Zapisy

Cena: 960 zł

UWAGA! Zapisy trwają Zapisz się wstępnie na kurs – do niczego to nie zobowiązuje. Dostaniesz od nas więcej informacji.

Do góry ^