≡ Menu

Kurs Pilota Wycieczek Krajowych i Zagranicznych

Kurs Pilota Wycieczek przez Internet

Pilot wycieczek to interesujący zawód z przyszłością, który pozwoli Ci spełniać swoje marzenia o podróżowaniu.

pttk

Kurs zakończy się  uzyskaniem Zaświadczenia Ministerstwa Edukacji Narodowej  potwierdzającym zdobytą wiedzę i przygotowanie do wykonywania zawodu Pilota Wycieczek Krajowych i Zagranicznych 

Uczestnicy otrzymają również Certyfikat PTTK i Akademii Amicorum poświadczający zdobyte kompetencje. 

Kurs ten umożliwi Ci poznanie zawodu Pilota wycieczek zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Poznasz tajniki tej profesji, dzięki czemu będziesz miał możliwość połączenia pasji z pracą zawodową. 

Odpłatność za Kurs wynosi 960 zł

Opłata obejmuje: dostęp do platformy e-learningowej z nagranymi materiałami szkoleniowymi.

Kurs jest adresowany do:

Program kursu obejmuje zagadnienia zgodne z:

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

PROGRAM:

Ogólne zagadnienia dotyczące turystyki w Polsce i na świecie

 • Podstawowe definicje związane z turystyką wg terminologii Światowej Organizacji Turystyki, historia turystyki;
 • Organizacja turystyki na świecie;
 • Formy turystyki, rynek turystyczny; pojęcie produktu turystycznego;
 • Organizacja turystyki w Polsce, administracja turystyczna rządowa i samorządowa oraz branżowa, organizacje turystyczne, system „it”, przedsiębiorstwa turystyczne;
 • Polityka państwa w zakresie rozwoju turystyki

Wiedza o Polsce i świecie współczesnym

 • Ustrój społeczno-ekonomiczny i polityczny;
 • Struktura władzy w Polsce, polityka rządu, polityka zagraniczna;
 • Podstawowe problemy społeczne i ekonomiczne Polski;
 • Unia Europejska — historia, idea, kraje członkowskie, wspólne instytucje UE;
 • Polska w Unii Europejskiej

Obsługa ruchu turystycznego

 • Zasady programowania imprez turystycznych;
 • Rodzaje umów w turystyce zawieranych z kontrahentami; (e)
 • Zasady odpraw pilotów grup turystycznych, dokumentacja imprez turystycznych;
 • Technika obsługi grup przyjazdowych i wyjazdowych;
 • Przyjmowanie i załatwianie reklamacji turystów;
 • Postępowanie pilota w sytuacjach awaryjnych i nadzwyczajnych;
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku kraju i biura podróży podczas imprezy turystycznej

Geografia turystyczna Polski i Europy

 • Umiejętność posługiwania się mapą i orientacja w terenie
 • Metodyka przygotowywania tras imprez turystycznych i ich opisu, warsztat krajoznawczy pilota, nawigacja GPS;
 • Dostępność komunikacyjna Polski;
 • Atrakcje turystyczne Polski i wybranych regionów kraju;
 • Główne miasta i regiony turystyczne Polski i Europy;

Przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne

 • Turystyczny Kodeks Etyczny;
 • Prawa i obowiązki pilota wycieczek;
 • Zawód pilota wycieczek w świetle obowiązujących przepisów prawnych;
 • Zatrudnianie pilotów wycieczek w świetle aktualnych przepisów prawa pracy;
 • Odpowiedzialność prawna organizatora turystyki i pilota wycieczek;
 • Ochrona konsumenta w umowach organizatora turystyki z tytułu podpisania umów o podróż z turystami;
 • Umowy zawierane w turystyce; — Przepisy paszportowe

Bezpieczeństwo, profilaktyka i ochrona zdrowia, higiena w turystyce

Pilot a grupa

 • Podstawy komunikowania się pilota wycieczek z grupą;
 • Procesy grupowe i techniki negocjacji;
 • Cechy psychofizyczne pilota wycieczek;
 • Rozwiązywanie konfliktów, źródła i objawy stresu; (e)
 • Program rozwoju osobistego

Jakie warunki muszę spełniać formalnie aby rozpocząć kurs?

 • ukończone 18 lat
 • niekaralność za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań pilota wycieczek;
 • wykształcenie średnie.

Co daje ukończenie tego Kursu?

Czego dowiesz się na kursie?

 • O podstawach pracy pilota
 • O obsłudze ruchu turystycznego
 • O przepisach prawnych w turystyce i ubezpieczeniu turystycznym
 • O tym jak być profesjonalnym pilotem wycieczek
 • O zarządzaniu i pracy z grupą turystyczną
 • O współpracy z dostawcami usług
 • O kwestii „Pilot jako przewodnik”
 • O pracy i rozwoju zawodowym
 • O sytuacjach awaryjnych
 • O bezpieczeństwie, profilaktyce, ochronie zdrowia i higienie w turystyce
 • O procedurach postępowania w obsłudze ruchu turystycznego

Co otrzymujesz po ukończeniu kursu:

 • Zaświadczenie MEN potwierdzające zdobyte kompetencje
 • Elegancki Certyfikat RP potwierdzający ukończenie kursu
 • Legitymację Pilota Wycieczek
 • Legitymacje PTTK(uprawniającą do zniżek w obiektach PTTK oraz m.in. w sklepach)

Oto zaświadczenie, certyfikat i identyfikator, jaki od nas otrzymasz:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu Certyfikat potwierdzający ukończeniu kursu

Legitymacja PTTK

Informacje organizacyjne

Wypełnij formularz rejestracyjny

 • Po wypełnieniu formularza skontaktujemy się z Tobą przekazując nr konta i informacje dotyczące sposobu płatności
 • Po opłaceniu kursu na Twój email prześlemy potwierdzenie dokonania opłaty oraz informacje dotyczące dostępu do platformy e-learningowej
 • Zaczynasz szkolenie. Na końcu podasz dane potrzebne do wystawienia Zaświadczenia i Certyfikatu

Wystawiamy:

1. Zaświadczenie o ukończenia kursu. Zaświadczenie jest bezterminowe i akceptowane na terenie całego kraju.
2. Zaświadczenie zostanie wysłane do Ciebie listem poleconym Pocztą Polską.

Zwroty i reklamacje

Motto: Klient musi być zadowolony. Nieporozumienia wykluczone „Regulamin Firmy Portretowej” S. I. Witkiewicz W-wa 1928 Zwrot wpłaconej kwoty w wypadku:

 • niezadowolenia z przebiegu Kursu Pilota Wycieczek,
 • niemożliwości wzięcia udziału z przyczyn losowych.

Skontaktuj się z nami i podaj konto na które mamy zwrócić pieniądze.

Podstawa prawna, na podstawie której zorganizowany jest kurs pilotów wycieczek

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania

Sprawy organizacyjne, kontakt

Jeżeli masz pytania związane z organizacją kursu, skontaktuj się z Piotrem Bogusem

Płatności

Opłatę za uczestnictwo w kursie proszę przelać na konto Fundacji Amicorum
Bank Zachodni WBK nr 88 1090 2082 0000 0001 3054 9326
w tytule przelewu wpisując tekst: „masterpilot imię i nazwisko uczestnika”

Zapisz się na kurs

Temat kursu: Kurs Pilota Wycieczek metodą e-learningową

Kurs Pedagogiczny Zapisy

Cena: 960 zł

UWAGA! Zapisy trwają Zapisz się wstępnie na kurs – do niczego to nie zobowiązuje. Dostaniesz od nas więcej informacji.

Do góry ^